ANVÄNDARVILLKOR

DESSA ANVÄNDARVILLKOR innehåller viktig information och är juridiskt bindande - vänligen läs dem noggrant.

INFORMATION OM OSS

Vi är SIA Legalbet, ett företag registrerat i Lettland med organisationsnummer 40203059170 och har vårt registrerade kontor på Bukultugata 11, Riga, LV-1005. Vi driver webbplatsen legalbet.se.

Tillämpning av dessa ANVÄNDARVILLKOR

2.1 Dessa användarvillkor (Villkor) styr din användning av vår tjänst.

2.2 Läs dessa villkor noggrant innan du börjar använda vår tjänst. Genom att använda vår tjänst indikerar du att du accepterar dessa villkor och att du samtycker till att följa dem. Om du inte godkänner dessa villkor, vänligen använd inte vår tjänst.

2.3 Vi behandlar information om dig i enlighet med vår Integritets- och Cookie-policy, som utgör en del av dessa villkor.

2.4 Dessa villkor utgör ett bindande avtal mellan dig och oss. Vi rekommenderar att du skriver ut en kopia av dessa villkor för framtida referens.

3. Över 18 år & plats

3.1 Vår tjänst är för användare som är 18 år eller äldre. Om du inte är 18 år eller äldre får du inte använda vår tjänst.

3.2 Du får inte använda vår tjänst om det skulle vara olagligt att göra så i det land där du befinner dig.

4. Länkar och integrationer från vår tjänst

4.1 Vår tjänst innehåller länkar till och/eller integreras med tjänster, webbplatser och appar som tillhandahålls av tredje parter (inklusive tredjeparts-spelsajter (spelbolag och kasinon)). Vi har ingen kontroll över innehållet i dessa tjänster, webbplatser eller appar, och vi ansvarar inte för innehållet, säkerheten, praxis eller den integritetspolicy som används av dem. Dessa tredje parter kan samla in data eller begära personlig information från dig. Vi ansvarar inte för insamlingen, användningen eller offentliggörandet av någon information som dessa tjänster kan samla in. Att använda en annan tjänst, webbplats eller app från vår tjänst sker med egen risk.

4.2 Du kan behöva registrera dig och/eller logga in på tredjepartstjänster separat för att möjliggöra integrerad funktionalitet och/eller för att lägga spel hos spelbolag.

4.3 Vår tjänst tillhandahåller information om odds som erbjuds av olika spelbolag för olika sportevenemang. Du kan möjligen öppna en förifylld betslip via vår tjänst, men alla spel görs endast mellan dig och spelbolagen och spelen kommer att regleras av det specifika spelbolagets villkor.

4.4 Vi agerar inte som, eller utger oss för att vara, en spelsajt eller speloperatör. Vi kommer inte, under några omständigheter, att vara part i några spel.

4.5 Det är ditt ansvar att öppna ett konto hos det relevanta spelbolaget innan du lägger ett spel och att säkerställa dig om spelbolagets identitet, lämplighet och kreditvärdighet.

4.6 Visning av odds som erbjuds av spelbolag på vår tjänst och/eller länkning till eller integration med spelbolag (eller någon annan tredje part) via vår tjänst indikerar inte någon rekommendation, bekräftelse eller godkännande av spelbolagen (eller andra tredje parter).

4.7 Du är ensamt ansvarig för hantering och underhåll av dina spelbolagskonton. Du har ensamt ansvar för att säkerställa att du följer alla villkor som du har kommit överens om med spelbolaget.

4.8 Vi har ingen kontroll över huruvida spelbolag accepterar spel, förklarar spel ogiltiga eller betalar ut medel till dig efter genomförande av ett spel. Därför har vi inget ansvar gentemot dig för spelbolagens eventuella underlåtenhet att betala några belopp till dig. Du accepterar att du kan förlora pengar på spel och att du bär fullt ansvar för de spel du genomför hos spelbolagen.

5. Förlita sig på information på vår tjänst

5.1 Du erkänner att informationen som tillhandahålls på vår tjänst inte är avsedd att utgöra råd, rekommendationer eller annan vägledning avseende spel, spelbolag eller annat som du bör förlita dig på.

5.2 Vår tjänst kan tillåta användare att publicera bloggar, recensioner och delta i forumdiskussioner eller publicera annat innehåll. Att visa sådant användargenererat innehåll på vår tjänst indikerar inte någon rekommendation, bekräftelse eller godkännande av det innehållet.

5.3 Trots att vi gör rimliga ansträngningar för att uppdatera informationen på vår tjänst, kommer viss information från tredje parter till oss (inklusive användargenererat innehåll) och vi kan inte verifiera den. Du bör separat verifiera all information som visas på vår tjänst innan du förlitar dig på den. Om du litar på information och tips från vår tjänst (inklusive vår bettingskola) görs detta på egen risk.

5.4 Även om vi använder rimlig omsorg för att säkerställa att oddsen, kampanjerna och erbjudandena som visas på vår tjänst är korrekta, kan vi inte garantera att de alltid kommer att vara det eller att sådana odds, kampanjer och erbjudanden kommer att vara tillgängliga för dig när du ska lägga ett spel hos ett spelbolag. Vi kommer inte att vara ansvariga för en eventuell förlust som ett resultat av ditt val att placera ett spel hos något spelbolag vars odds, kampanjer och erbjudanden visas på vår tjänst. Du är ansvarig för att kontrollera och verifiera oddsen, kampanjerna och erbjudandena som erbjuds av ett spelbolag innan du placerar ett spel hos spelbolaget.

6.REGISTRERADE ANVÄNDARE

6.1 För att få tillgång till vissa funktioner på vår tjänst kan du bli ombedd att registrera dig hos oss genom att ange en giltig e-postadress och välja ett användarnamn för identifiering. Du får inte använda ett användarnamn som bryter mot vår användarregelpolicy som beskrivs nedan, eller några andra användarvillkor på vår tjänst. Vänligen välj ditt användarnamn noggrant eftersom du inte får ändra det efter att du har registrerat dig.

6.2 Du samtycker till att lämna sanningsenlig och fullständig information under registreringsprocessen för kontot och att uppdatera din information snabbt om den ändras.

6.3 Beslutet att registrera dig som medlem på vår tjänst ligger hos oss.

6.4 När du har registrerat dig hos oss kommer du att kunna få tillgång till medlemsdelen på vår tjänst genom att ange ditt användarnamn eller registrerad e-postadress på inloggningsidan. Vi kommer sedan att skicka ett e-postmeddelande till din registrerade e-postadress med en länk som du måste klicka på för att logga in.

6.5 Du får endast registrera ett konto. Om vi misstänker att du har registrerat ett andra konto kan vi stänga av antingen det ena eller båda kontona medan vi utreder frågan.

6.6 Du kommer att vara ansvarig för alla aktiviteter som sker på ditt konto på vår tjänst (ditt konto). Det är ditt ansvar att hålla ditt konto säkert och tryggt. Du får inte dela dina kontouppgifter (inklusive ditt lösenord) med någon och se alltid till att din dator och eventuella enheter med appen installerad är säkert låsta när de inte är i din närvaro.

6.7 Vi kommer inte att vara ansvariga för någon förlust eller skada som uppstår till följd av att du inte håller dina kontouppgifter konfidentiella. Du får inte använda en annan persons konto när som helst utan uttryckligt tillstånd från kontoinnehavaren.

6.8 Du måste omedelbart meddela oss om obehörig användning av ditt konto skett eller något annat säkerhetsbrott.

6.9 Du kan ta bort ditt konto via Medlemsavdelninen på vår tjänst när som helst. Om du tar bort ditt konto kan du oftast inte öppna ett annat konto under 12 månader.

6.10 Vi kan ta bort ditt konto om vi rimligen tror att ditt konto är inaktivt, till exempel om du inte har loggat in på ditt konto på 3 månader eller mer. Vi kommer att göra en skälig ansträngning för att kontakta dig via din registrerade e-postadress innan vi tar bort ditt konto. Vi kan även ta bort ditt konto eller stänga av åtkomsten till ditt konto om du har, eller om vi rimligen tror att du har, brutit mot dessa villkor.

7. Godkänd användarpolicy

7.1 Du samtycker till att använda vår tjänst endast för din personliga, icke-kommersiella användning och lagliga ändamål.

7.2 Du får inte använda vår tjänst:

7.2.1 på något sätt som bryter mot gällande lokal, nationell eller internationell lag eller reglering;

7.2.2 på något sätt som är olagligt eller bedrägligt, eller har något olagligt eller bedrägligt syfte eller effekt;

7.2.3 i syfte att skada eller försöka skada minderåriga på något sätt;

7.2.4 att skicka, medvetet ta emot, ladda upp, ladda ner, använda eller återanvända något material som inte uppfyller våra innehållsstandarder nedan;

7.2.5 att överföra eller sända någon oönskad eller oauktoriserad reklam eller marknadsföringsmaterial eller någon annan form av liknande försäljningsfrämjande (skräppost); eller

7.2.6 att medvetet skicka, ladda upp eller på annat sätt överföra data eller annat material som innehåller virus, trojanska hästar, maskar, tidsbomber, tangentbordsloggare, spionprogram, reklamprogram eller annan skadlig programvara eller liknande datorkod avsedd att påverka driften av programvara eller maskinvara negativt.

7.3 Du samtycker även till att inte utan vårt medgivande få tillgång till, störa, hacka, skada eller avbryta:

7.3.1 någon del av vår tjänst;

7.3.2 utrustning eller nätverk där vi lagrar vår tjänst;

7.3.3 någon programvara som används för att tillhandahålla vår tjänst; eller

7.3.4 någon utrustning eller nätverk eller programvara som ägs eller används av tredje part i tillhandahållandet av vår tjänst.

8. Policy för användargenererat innehåll

8.1 Varje gång du använder en funktion som gör det möjligt för dig att ladda upp material till vår tjänst eller att ta kontakt med andra användare av vår tjänst, måste du följa denna sektion. Du försäkrar att varje sådant bidrag uppfyller standarden som anges i denna sektion.

8.2 Vår tjänst kan erbjuda möjligheter för dig att skicka meddelanden till andra användare, lämna recensioner och posta bloggar på våra tjänster (Meddelandefunktioner).

8.3 Vi kommer att göra vårt bästa för att bedöma eventuella risker för användare från tredje parter när de använder de Meddelandefunktioner som tillhandahålls på vår tjänst, och vi kommer att besluta i varje fall om det är lämpligt att använda moderering av den relevanta tjänsten (inklusive vilken typ av moderering som ska användas) med hänsyn till dessa risker. Vi är emellertid inte skyldiga att övervaka eller moderera några Meddelandefunktioner som vi tillhandahåller på vår tjänst, och vi utesluter uttryckligen vårt ansvar för eventuell förlust eller skada som uppstår till följd av användningen av Meddelandefunktioner av en användare i strid med våra innehållsstandarder, oavsett om tjänsten modereras eller inte.

8.4 Vi friskriver oss från ansvar för åtgärder som vidtas som svar på överträdelser av vår användarpolicy och vår policy för användargenererat innehåll. De beskrivna åtgärderna i denna policy är inte begränsade, och vi kan vidta vilka andra åtgärder vi rimligen anser lämpliga.

8.5 Innehåll som lämnas in till vår tjänst kan komma att vara tillgängligt för allmänheten generellt och kan delas på sociala medieplattformar. Genom att registrera dig på vår webbplats samtycker du till en sådan åtkomst och delning.

8.6 Du kommer att vara ansvarig för eventuella förluster, utgifter och andra kostnader som vi drabbas av till följd av din avsiktliga, oaktsamma eller försumliga överträdelse av någon av begränsningarna för din användning av vår tjänst som anges i vår användarpolicy och policy för användargenererat innehåll.

9. Immaterialrättigheter

9.1 Vi är ägare eller licensinnehavare till alla immateriella rättigheter i vår tjänst (inklusive materialet som publiceras på den), vilka skyddas av upphovsrättslagar och internationella avtal. Alla rättigheter förbehålls oss och våra licensgivare. Såvida det inte uttryckligen anges i dessa villkor ges du inga rättigheter till vår tjänst.

9.2 Du får använda vår tjänst för personligt, icke-kommersiellt bruk, under förutsättning att du följer dessa villkor. Kopiering eller distribution av vår tjänst för något kommersiellt eller affärsmässigt ändamål är inte tillåtet utan vårt skriftliga medgivande i förväg.

9.3 Legalbet.se är ett varumärke som tillhör eller kontrolleras av oss och som kan vara registrerat i vissa jurisdiktioner. Alla andra varumärken som används på vår tjänst är respektive ägares egendom. Du får inte använda några varumärken på vår tjänst utan vårt eller berörd tredjepartsägares medgivande.

9.4 Om du använder vår tjänst i strid med dessa villkor upphör din rätt att använda vår tjänst och du måste omedelbart sluta använda vår tjänst och ta bort eventuella kopior av vår tjänst som du har under din kontroll eller i din besittning.

9.5 Du försäkrar att allt innehåll som du lämnar in via vår tjänst: (i) är ditt eget originalarbete eller på annat lämpligt sätt licensierat av dig och att du har rätt att göra det tillgängligt för de ändamål som anges ovan; (ii) inte kränker tredje parts rättigheter; (iii) inte är kan klassas som förtal eller föraktar domstol; och (iv) inte är olagligt och inte innehåller något material som är obscent, stötande, hatiskt eller provocerande.

10.Tävlingar och kontantpriser

Då och då kan vi (eller utvalda tredje parter) inkludera omröstningar, tävlingar, kampanjer eller andra erbjudanden på vår tjänst. Varje sådant erbjudande omfattas av sina egna specifika villkor och kanske inte är tillgängligt i alla jurisdiktioner.

11. Datatillägg

Du är ansvarig för alla avgifter som är förknippade med att använda vår tjänst, ansluta till vår tjänst eller använda eller strömma något innehåll inom vår tjänst. Din internetleverantör och/eller mobilnätverksleverantör kan ta ut avgifter för att få tillgång till vår tjänst.

12. Tillgänglighet av vår tjänst

12.1 Din tillgång till vår tjänst eller vissa funktioner på vår tjänst kan tillfälligtvis vara avstängd eller begränsad för att möjliggöra underhåll, reparationer, uppgraderingar eller införandet av nya funktioner.

12.2 Vår tjänst tillhandahålls kostnadsfritt för dig och även om vi kommer att använda skälig omsorg och skicklighet i att tillhandahålla vår tjänst för dig, kan vi inte garantera att din tillgång till vår tjänst kommer att vara oavbruten, felfri eller tillgänglig hela tiden. På grund av internets inneboende natur kan fel, avbrott och förseningar förekomma på vår tjänst när som helst. Om du upptäcker ett fel, vänligen kontakta oss.

13. Ansvar - Läs denna sektion noggrant då den fastställer vårt ansvar för förlust eller skada som drabbar dig i samband med vår tjänst.

13.1 Vi kommer att tillhandahålla vår tjänst till dig med skälig omsorg och skicklighet och i enlighet med dessa villkor.

13.2 Om vi inte följer dessa villkor, med de begränsningar som anges i dessa villkor, är vi ansvariga för förlust eller skada som du drabbas av och som är en förutsägbar följd av vår överträdelse av dessa villkor. Vi ansvarar emellertid inte för:

13.2.1 Förlust och skada som inte var en förutsägbar följd av vår överträdelse av våra rättsliga skyldigheter gentemot dig (skada och förlust är förutsägbart om det är uppenbart att det skulle hända eller om vid tidpunkten för avtalet mellan oss både vi och du visste att det kunde hända); eller

13.2.2 förlust eller skador som orsakas av din överträdelse av dessa villkor; eller

13.2.3 förseningar eller fel som orsakats av händelser utanför vår kontroll.

13.3 Vi tillhandahåller vår tjänst endast för din personliga användning. Du samtycker till att inte använda vår tjänst för några kommersiella eller affärsmässiga ändamål, och vi har inget ansvar gentemot dig för förlust av vinst, förlust av verksamhet, avbrott i verksamheten eller förlust av affärsmöjlighet.

13.4 Det är ditt ansvar att säkerhetskopiera dina data och se till att dina enheter har uppdaterad antivirusprogramvara. Vi kommer inte att vara ansvariga för förlust av data eller skada på dina enheter på grund av din åtkomst till, användning av eller nedladdning av vår tjänst, om detta inte var avsiktligt eller vårdslöst orsakat av oss.

13.5 Ingenting i dessa villkor utesluter eller begränsar vårt ansvar: (a) för dödsfall eller personskada som uppstår på grund av vår oaktsamhet; (b) vårt bedrägeri eller vilseledande företrädande; eller (c) någon annan fråga för vilken det skulle vara olagligt för oss att utesluta ansvar, såsom din rätt till att vår tjänst ska tillhandahållas med skälig omsorg och skicklighet.

13.6 Med förbehåll för det ovanstående, accepterar du att vi tillhandahåller vår tjänst till dig kostnadsfritt. Vårt totala ansvar för alla förluster som du drabbas av i samband med dessa villkor och din användning av vår tjänst, oavsett orsak, kommer att vara begränsat till 0 SEK.

14. Ändringar

Vi kan revidera dessa villkor när som helst genom att ändra den här sidan. Du förväntas kontrollera denna sida med jämna mellanrum för att notera eventuella ändringar som vi gör, eftersom de är bindande för dig.

15.Jurisdiktion och tillämplig lag

15.1 Dessa villkor, deras innehåll och bildande regleras av svensk lag och domstolarna i Sverige kommer att ha exklusiv jurisdiktion över varje krav som uppstår från eller är relaterat till vår tjänst.

16. Kontakta oss

För att kontakta oss angående vår tjänst, vänligen skicka ett e-postmeddelande till oss här.

17. Ändringar i dessa användarvillkor

Vi kan ibland uppdatera dessa användarvillkor. När vi gör det kommer vi att ändra "senast uppdaterad"-datumet högst upp i användarvillkoren. Var vänlig kontrollera regelbundet dessa användarvillkor för eventuella uppdateringar. Vi kommer även att göra rimliga ansträngningar för att meddela dig om väsentliga ändringar.

18. Insamling av information

Insamlingen och användningen av information regleras av integritetspolicyn. Denna integritetspolicy gäller för all personlig information du tillhandahåller oss eller som vi samlar in i samband med din användning av vår tjänst.

19. Användning av kakor och webblänkar

För att läsa om vår användning av kakor, se här.

20. Säkerhet

Vi är engagerade i att skydda säkerheten för din personliga information. Vi använder olika säkerhetsteknologier och procedurer för att hjälpa till att skydda din personliga information från obehörig åtkomst, användning eller avslöjande.

Till exempel lagrar vi den personliga information du tillhandahåller på säkra datorsystem med begränsad åtkomst som är placerade i faciliteter där åtkomst är begränsad.

Om du väljer att skapa ett konto på vår tjänst är det ditt ansvar att säkerställa säkerheten för ditt lösenord och att inte avslöja denna information för andra.

21. Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till eller integration med andra webbplatser eller appar som spelbolagens webbplatser och appar samt sociala medier som Facebook, Twitter, Google+ och YouTube. Vi är inte ansvariga för innehållet, säkerheten, praxis eller integritetspolicyn som används av andra webbplatser och appar. Vi uppmanar dig att noggrant granska dessa tredjeparters integritetspolicys så att du vet hur de kommer att samla in, använda och dela din information. I synnerhet kommer spelbolagens egna integritetspolicy att gälla för personuppgifter du tillhandahåller via det kontot när du öppnar ett konto hos ett spelbolag.

22. Kontakta oss

Om du har frågor angående dessa användarvillkor, vänligen kontakta oss här. Vi kommer att besvara din oro snabbt och sträva efter att nå en tillfredsställande lösning.

Copy the token