Uppdaterad Maj 2024

Denna policy förklarar hur Legalbet.se använder dina personuppgifter, oavsett om du är en sporadisk besökare på vår webbplats eller mobilapp, eller om du har loggat in på ditt konto. Det finns mycket information här, så vi har delat upp den i lättöverskådliga avsnitt.

Vårt integritetslöfte

Vi vet att din personliga information är viktig för dig. Av den anledningen ger vi dig följande löfte:

LegalBet.se är engagerad i att skydda din integritet. Vi kommer endast använda personlig information för att göra saker bättre för dig. Vi kommer alltid att hålla din personliga information säker. Vi kommer tydligt förklara varför vi samlar in dina data och hur vi använder dem. Om du kan göra egna val gällande detta kommer vi att förklara dessa för dig.

Vem har kontroll över din information?

'Legalbet.se' är en webbplats ägd av Legalbet SIA. Vi är ett medierepresentationsföretag baserat i Lettland. Som ett företag med bas i Lettland styrs vår verksamhet av europeisk dataskyddslagstiftning, främst EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Insamling av information om dig

Vi kan samla in personlig information om dig varje gång du använder webbplatsen Legalbet.se och tillhörande produkter och tjänster. En del av den är information du ger oss direkt om du registrerar dig för ett konto, medan annan information samlas in när du interagerar med oss genom att använda vår webbplats eller app, eller om du kontaktar oss med en förfrågan.

Information vi får från dig

Du kan bläddra på webbplatsen Legalbet.se utan att behöva lämna någon personlig information, även om vi, som vi förklarar nedan, kan samla in viss information från den enhet du använder. Om du registrerar dig på webbplatsen kommer vi att be om din e-postadress. Det är möjligt att om du interagerar med webbplatsen och vår personal kan vi även be om ditt namn tillsammans med din e-postadress. Om du kontaktar oss med en förfrågan eller klagomål kommer vi självklart att registrera din kontaktinformation och detaljer om din förfrågan.

Information vi får från din enhet

Vi kan samla in information från de enheter du använder för att komma åt LegalBet.se. Detta inkluderar följande: din IP-adress (ett nummer som identifierar en specifik enhet på internet och som krävs för att din enhet ska kunna kommunicera med webbplatser), hårdvarumodell, operativsystem och version, programvara, användaragent, enhetsinformation, föredraget språk, serienummer, rörelseinformation för enheten, information om mobilnätverk och platsdata.

Vi kan samla in webbserver-loggfiler, som kan inkludera information såsom tidpunkter för åtkomst, de funktioner eller sidor du visar, app- eller webbplatskrascher och annan systemaktivitet, den tredjepartssida eller tjänst du använde omedelbart innan du kom till vår webbplats, och den URL-adress du går till omedelbart efter att du lämnar vår webbplats.

Information vi får från externa företag

Vi kommer endast att samarbeta med ansedda organisationer som skaffar sin data på laglig väg i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Ibland erhåller vi listor över potentiella kunder från företag som samlar in dessa uppgifter och gör dem kommersiellt tillgängliga för marknadsföringsändamål. Vi samarbetar endast med ansedda företag som tar integritet på lika stort allvar som vi och som har fått ditt samtycke att dela denna data med oss eller med företag inom vår sektor för marknadsföring. Du kommer alltid att ha möjlighet att välja att inte ta emot ytterligare marknadsföring från oss.

Om vi förvärvar ett annat företag kommer vi vanligtvis att få kundinformation som en del av överlämningsprocessen. I detta fall kommer antingen vi eller det andra företaget att informera dig om att din personliga information övergår till dem, tillhandahålla dig en kopia av denna integritetspolicy efter avslutat förvärv och förklara vad du bör göra om du inte vill att din information ska överföras.

Information vi får från sociala medier

Om du lämnar en förfrågan eller klagomål via LegalBet.se's Facebook- eller Twitter-sidor kommer vi naturligtvis att ha en registrering av ditt användarnamn och kommer att använda detta för att kommunicera med dig och lösa den fråga du har tagit upp samt följa upp och registrera hur den löstes.

Vi kan använda information som postas offentligt på sociala mediesajter för att hjälpa oss förstå hur våra kunder interagerar med oss. Till exempel kan vi se vilka grupper av kunder som är mer benägna att kontakta oss via sociala medier eller använda sociala medier för att prata om våra produkter och tjänster. Vi gör detta på ett sätt som inte identifierar enskilda kunder.

Hur och varför vi använder din personliga information

Vi använder den information vi har om dig på olika sätt, vilka kan sammanfattas i följande breda kategorier:

 • Saker vi behöver göra för att tillhandahålla de produkter eller tjänster du har begärt.
 • Saker vi måste göra för att uppfylla lagliga eller reglerande skyldigheter.
 • Saker som gör att vi kan driva vår verksamhet effektivt och ändamålsenligt.
 • Saker vi gör med ditt samtycke för marknadsföringsändamål.

De här avsnitten förklarar mer om varje kategori, de rättigheter de ger dig, hur du utövar dem och vad det innebär i praktiken.

Tillhandahållande av våra produkter och tjänster

Som du förstår använder vi din personliga information för att tillhandahålla dig våra produkter och tjänster; svara på förfrågningar och ge dig den bästa möjliga nivån av kundservice. Vi använder teknisk information om din enhet, såsom operativsystem, webbläsarversion och plats, för att presentera rätt version av vår webbplats eller app för dig och för att hålla den fungerande på ett säkert och korrekt sätt.

Om du undrar "Kan jag hindra att min data används på detta sätt?" kort sagt, "Nej". Om du inte vill att din data används på detta sätt är ditt alternativ att inte använda våra tjänster och att stänga ditt konto.

Effektivitet och effektiv drift av vår verksamhet

Det finns vissa saker vi gör för att hjälpa oss att fungera som en kommersiell organisation. Vi har ett legitimt intresse av att utföra dessa aktiviteter, och när de innebär användande av din personliga information är vi noga med att genomföra dessa aktiviteter på ett sätt som minimerar eventuell påverkan på din integritet.

Dataskyddslagen ger dig rätten att invända mot aktiviteterna i denna kategori om din rätt till integritet väger tyngre än vårt legitima affärsintresse av att utföra dem. Du har alltid möjlighet att utöva denna rätt, men som vi förklarar mer detaljerat nedan är aktiviteterna i denna kategori centrala för vår verksamhet.

Vi utför grundläggande analys för att hjälpa oss förstå hur, när, varför och var våra kunder använder våra tjänster, samt hur vår verksamhet presterar. Det hjälper oss att övervaka och planera allt från effektiviteten i vår reklam till att säkerställa att vi har tillräckligt med personal tillgänglig för att hantera förfrågningar under tider av hög belastning. Det ger oss också en mycket klarare bild av våra kunder generellt sett, de breda demografiska grupper de passar in i (t.ex. åldersgrupp, kön, plats, etc.) och de produkter och tjänster de använder, vilket i sin tur hjälper oss att utveckla bättre och mer relevanta funktioner, produkter och tjänster. Vi genomför denna analys på ett sätt som inte identifierar enskilda kunder så det påverkar inte integriteten hos någon.

Återigen, om du inte vill att din data används på detta sätt är ditt alternativ att inte använda våra tjänster och stänga ditt konto.

Ge dig en mer personlig upplevelse

Oavsett vilka produkter eller tjänster du använder, var och hur du interagerar med oss, vill vi ge dig samma fantastiska servicenivå och göra den personlig för dig. Vi kommer att skräddarsy din upplevelse genom att anpassa utseendet och innehållet på våra webbplatser baserat på vad vi vet om dig, dina preferenser och hur du föredrar att använda våra tjänster. Till exempel kommer vi att presentera funktioner som vi vet att du har använt eller tror att du kommer att använda, samt anpassa sökresultat för att visa de mest relevanta resultaten först.

Vi tittar också på aggregerad (icke-identifierbar) data som visar vilka produkter och funktioner våra kunder använder, och baserat på detta föreslår vi produkter och funktioner som vi tror att du kommer att gilla eftersom de är populära bland andra som använder samma produkter och funktioner som du.

Vi tror att denna personliga upplevelse gör betting och spel bättre, och vi vill ge dig den bästa kundupplevelsen vi kan. Att använda din personliga data på detta sätt gör det möjligt för oss att göra just detta, och påverkar inte din integritet.

Observera att vissa aspekter av din kundupplevelse tillhandahålls via cookies. Om du har aktiverat cookies i din webbläsare kommer vi att anpassa vissa aspekter av vår webbplats.

Om du inte vill att dina data används på detta sätt är ditt alternativ att inte använda våra tjänster och stänga ditt konto.

Skydda våra kommersiella intressen

De flesta använder våra produkter och tjänster på ett rättvist sätt, men om vi blir medvetna om kontoaktivitet eller beteende som bryter mot våra villkor eller som kan vara skadligt för våra kommersiella intressen kommer vi att undersöka det. Vi har rätt att använda denna information för att fatta beslut som vi finner lämpligt, om att införa restriktioner eller i slutändan stänga av en kunds konto(n). Detta är inget vi gör lättsinnigt och vi överväger en mängd olika faktorer när vi fattar ett sådant beslut, inklusive all relevant information som hämtats från branschdatabaser. Var vänlig notera att vi inte använder cookies för att få information för detta ändamål och att beslutet att införa restriktioner eller stänga av ett konto alltid görs med betydande mänsklig intervention; det är aldrig helt automatiserat.

Om du inte vill att dina data används på detta sätt är ditt alternativ att inte använda våra tjänster och stänga ditt konto.

Marknadsundersökning

Vi kommer ibland att be dig om feedback om tjänster du har använt eller att delta i kundundersökningar, enkäter eller fokusgrupper. Att delta i forskning är alltid frivilligt, och om vi använder en tredje part kommer vi inte att vidarebefordra några detaljer (utom dina kontaktuppgifter så att de kan skicka dig den initiala förfrågan eller inbjudan) förrän vi har ditt samtycke att göra det.

Integritetsrättigheter: Kan jag välja att inte delta?

Det är mycket viktigt för varje företag att ta reda på vad deras kunder tycker. Vi är noga med att begränsa antalet kontakter samt frekvensen av de kontakter vi tar, men om du inte vill att din data används på detta sätt är ditt alternativ att inte använda våra tjänster och att stänga ditt konto.

Åtgärder vi vidtar med ditt samtycke: Marknadsföring

Direktmarknadsföring

Vi kommer att skicka erbjudanden och information endast om du har gett ditt samtycke till oss för att göra det. I så fall kommer vi att kontakta dig via e-post, post, SMS eller online med information om några av våra grupp-produkter och tjänster. Vi delar aldrig dina data med företag utanför vår grupp för att användas i deras egen marknadsföring. Ibland kan vi samarbeta med en tredje part för att förmedla information om en produkt eller tjänst som vi tror kan intressera dig, men när vi gör detta kommer kontakten att komma från oss - vi kommer aldrig att vidarebefordra dina uppgifter till tredje part utan ditt föregående samtycke.

Hålla det relevant

Vi vill göra betting och spel bättre för dig, så vi vill kunna berätta om produkter, tjänster och funktioner som du kommer att finna spännande och relevanta. Vi skräddarsyr erbjudanden och information som vi skickar till dig. För att göra detta tittar vi på vad vi vet om dig genom vår gruppering, såsom din ålder, plats och kön, din webbhistorik, användning av sociala medier och hur du interagerar med oss. Vi bygger upp en bild av dig som hjälper oss att avgöra vad du mest troligt kommer vilja höra om. (Detta kallas ibland för 'Profilerande'). Vi kombinerar också detta med information vi har fått från offentligt eller kommersiellt tillgängliga källor om vilka saker människor med liknande egenskaper som dig (i termer av ålder, kön, plats etc.) tenderar att vara intresserade av, så att vi kan finjustera de erbjudanden vi presenterar för dig.

Ge dig kontroll

Vi är övertygade om att våra kunder föredrar erbjudanden och information som är relevanta för dem och deras intressen framför generella annonser. Därför skräddarsyr vi all vår marknadsföring med hjälp av den bild vi har skapat av dig. Vi tror att detta gör vår marknadsföring bättre både för dig och för oss. Dataskyddslagen ger dig dock rätten att välja bort användningen av din personliga data för att skapa den här typen av bild och förutsäga vad du kan vara intresserad av. Du kan välja att avbryta detta när som helst. Som vi förklarar ovan är all vår marknadsföring skräddarsydd på detta sätt, så för att välja att avstå från denna typ av anpassning måste du välja att avstå från all direkt marknadsföring från oss.

Du kan göra detta när du registrerar dig genom att inte markera rutan för att välja marknadsföring. Vi kommer då inte att skicka erbjudanden och information till dig via post, e-post eller SMS, men vi kommer att fortsätta att anpassa din online-upplevelse baserat på den bild vi har skapat av dig. Detta innebär att du fortsätter att dra nytta av en mer personlig stil och känsla på våra webbplatser och appar, och kommer fortfarande att se följande:

 • Riktade pop-ups som berättar om produkter, tjänster och erbjudanden som vi tror att du kommer att gilla
 • Skräddarsydda erbjudanden som är relevanta för dig, kommunicerade genom pop-ups eller annat innehåll på webbplatsen
 • Riktade meddelanden på sociala medieplattformar som Facebook eller Twitter (vilka du enkelt kan kontrollera genom dina integritetsinställningar på varje individuell plattform) och på andra platser på internet som stöder riktad reklam.

Vi anser att detta ger den bästa balansen: det låter dig välja att inte ta emot marknadsföring via offlinekanaler (e-post) samtidigt som du fortsätter att njuta av den bästa online-upplevelsen, utan att behöva gå miste om fördelar. Om du föredrar att inte få några personliga meddelanden eller erbjudanden online kan du välja att ändra inställningarna på ditt onlinekonto.

Observera även följande:

 • Där det är tillämpligt kommer vi fortfarande att ge rekommendationer för produkter du kanske gillar på webbplatsen. Dessa baseras på hur våra kunder som helhet tenderar att använda våra webbplatser och funktioner, inte på information om dig som individ.
 • Vissa personliga bannerannonser på våra webbplatser kontrolleras separat genom cookies, så du måste också justera din webbläsares cookieinställningar om du fortsätter att se dem.
 • Du kan fortfarande se våra annonser på andra webbplatser eller sociala medieplattformar du besöker, men dessa kommer inte att vara riktade mot dig.

All vår marknadsföring är anpassad för att vara mer relevant och intressant för dig, så om du är:

 • Nöjd med att ta emot personliga erbjudanden och information via e-post och online - se till att du godkänner direkt marknadsföring.
 • Nöjd med att se personliga erbjudanden och information när du är online, men inte vill ta emot dem via e-post - behöver du välja att inte delta i direkt marknadsföring.
 • Inte nöjd med att se personliga erbjudanden och information online eller via e-post - se till att du väljer att avsäga dig personlig marknadsföring och justera dina cookie-inställningar för att undvika att få bannerannonser.

Kom ihåg, du kan ändra dig när som helst genom att uppdatera dina preferenser i dina kontoinställningar.

Online Bannerannonser: Cookies

Om du har aktiverat cookies i din webbläsare kan du få bannerannonser på vår hemsida, eftersom dessa är cookie-baserade och inte skräddarsydda med hjälp av andra uppgifter vi har om dig. Eftersom de är cookie-baserade kan du få dem även om du har valt att inte delta i annan personlig marknadsföring, men du kan enkelt kontrollera dem via dina webbläsarinställningar.

Reklam på sociala medier

Om du har gett ditt samtycke till marknadsföring kan vi samarbeta med sociala medieföretag som Facebook och Twitter för att förse dig med information om våra produkter och tjänster via deras plattformar. Om du inte vill se dessa annonser kan du enkelt styra detta genom att inaktivera preferensbaserad marknadsföring i integritetsinställningarna på varje individuell plattform.

Även om du har återkallat ditt samtycke till personlig marknadsföring från oss, kan du fortfarande ibland se generella annonser för våra grupp-produkter och tjänster på dina sociala medieflöden. Dessa kommer inte att vara specifikt riktade mot dig, och återigen kan du styra detta genom integritetsinställningarna på varje plattform.

Online beteendeannonsering

Vi kan använda cookies placerade av tredje parter för att samla in personlig information om din webbaktivitet, som sedan grupperas med data om vad andra människor med liknande intressen och egenskaper (i termer av ålder, kön, plats, etc.) tittar på. Den kombinerade informationen används för att visa dig onlineannonser baserade på dessa intressen, antingen för våra egna produkter och tjänster eller för en tredje part (detta kallas ‘beteendeannonsering').

Dela din information

Tredjeparts spelbolag

Vi kommer att dela din personliga information med de spelbolag som du anger att du vill öppna ett konto hos. Dessa tredjeparts spelbolag kommer sedan att använda din personliga information i enlighet med sina egna integritetspolicyer. Varje spelbolag har sin egen integritetspolicy, så det rekommenderas att du hänvisar till den relevanta policyn och försäkrar dig om att du är nöjd med hur din personliga data kommer att användas innan du öppnar ditt konto. Vi tillhandahåller länkar till användarvillkoren och integritetspolicyerna för dessa tredjeparts spelbolag under kontoöppningsproceduren.

Företag som tillhandahåller tjänster för vår räkning

Vi delar din personliga information med externa organisationer som utför olika tjänster för oss för ändamålen i denna policy. De huvudsakliga funktioner som utförs helt eller delvis av tredje parter listas nedan:

 • Skapande av konton
 • Förvaltning och genomförande av marknadsföringskampanjer
 • Tryckning
 • Kundtjänst
 • Kontroller för att hjälpa oss upptäcka otillbörlig användning av våra produkter och tjänster
 • Webbhotell, onlinetjänster för innehåll och data lagring
 • Förvaltning av tävlingar, utmaningar och erbjudanden
 • Dataanalys och datarengöring
 • Marknadsundersökning och insamling eller analys av kundfeedback
 • IT-tjänster och support
 • Revision, juridiska och compliance-relaterade tjänster

Vi utför kontroller för att säkerställa att de företag vi samarbetar med behandlar din information med samma omsorg och skydd som vi gör. Både vi och de är skyldiga att hantera din information i enlighet med dataskyddslagstiftningen, och vi är också skyldiga att vidta kontraktsmässiga åtgärder som stärker dessa skyldigheter.

Andra omständigheter där vi kan dela din personliga data

Förutom de funktioner som anges ovan, delar vi inte din personliga information med tredje parter om vi inte är skyldiga eller tillåtna enligt lag att göra det. Dessa omständigheter är sällsynta men kan kräva att vi delar information med polisen, domstolar eller andra brottsbekämpande myndigheter, offentliga organ (i frågor som rör exempelvis skatter) och idrottsorganisationer (i samband med frågor om idrottens integritet), i något av de länder där vi verkar.

Om det är nödvändigt för att skydda eller försvara våra rättigheter och intressen, lösa tvister eller verkställa våra avtal, kommer vi att dela personuppgifter med våra tillsynsmyndigheter, externa juridiska rådgivare samt inkasso- och spårningsbyråer. Även här är dessa omständigheter sällsynta.

Om ägandet av hela eller en del av vår verksamhet förändras eller om vi genomgår en omorganisation eller omstrukturering kommer vi att överföra din personliga information till den nya ägaren eller efterföljande företag så att vi eller de kan fortsätta att tillhandahålla de tjänster du har begärt.

Varje gång vi delar personlig information, oavsett omständigheterna, kommer vi alltid att göra det lagligt och med hänsyn till din integritet.

Hur länge behåller vi din information?

Vi behåller din personliga information endast så länge vi har en giltig juridisk anledning att göra det. Detta inkluderar att tillhandahålla de tjänster du har begärt, uppfylla våra lagliga och reglerande skyldigheter, lösa tvister och verkställa våra avtal.

Längden på tiden för vilken vi behåller olika typer av personlig information kan variera beroende på varför vi ursprungligen fick dem och de lagliga krav som gäller för dem. När vi fastställer våra tidsfrister för datalagring och radering beaktar vi en rad faktorer och krav, inklusive spelreglering, regler mot penningtvätt, skatteregler, krav från betalningsindustrin, standarder för hantering av klagomål, behovet av att förebygga eller upptäcka brott eller annat missbruk av våra tjänster och revisionskrav.

För att uppfylla våra olika krav och skyldigheter kommer en viss del av din personliga data behöva behållas under en tid efter att du slutar att vara kund.

Att behålla kontrollen över din personliga information: dina integritetsrättigheter

Rätten att få tillgång till de uppgifter vi har om dig

Om du vill ha en kopia av den personliga information som LegalBet.se har om dig bör du begära det genom att skicka ett e-postmeddelande till info@legalbet.com. Vi kommer att be dig att fylla i och returnera en blankett, vilket inte är obligatoriskt men hjälper oss att hjälpa dig genom att tillhandahålla den information du letar efter. Innan vi svarar på din begäran kommer vi att be dig om ett giltigt identitetsbevis och när vi har fått det kommer vi att ge vårt svar inom en månad. Om din begäran är ovanligt komplex och det sannolikt kommer att ta längre tid än en månad för oss att svara, meddelar vi dig så snart vi kan och berättar hur lång tid vi tror att det kommer att ta.

Vi kommer att uppfylla begäranden så långt det är möjligt, men det finns ibland situationer där lokal dataskyddslag kräver eller tillåter oss att hålla tillbaka viss information (till exempel när det skulle innebära att lämna ut information om en annan person eller information som är kommersiellt känslig), eller tillåter oss att ta ut en liten avgift. Om något av detta gäller kommer vi att berätta varför.

Som användare har du också rätt att korrigera eller radera dina personuppgifter samt rätten att begränsa deras behandling, liksom rätten till dataportabilitet.

Om du upptäcker ett brott mot integritetspolicyn har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

Länkar till tredjepartswebbplatser

Ibland tillhandahåller våra webbplatser länkar till tredjepartswebbplatser. Dessa organisationer och webbplatser kommer att ha sina egna integritetspolicyer som inte kommer att vara desamma som våra. Så när du besöker en av dessa webbplatser, se till att du är nöjd med deras integritetspolicy innan du lämnar någon personlig information till dem.

Att hålla din data säker

Din integritet och delade datorer

Om du loggar in på en av våra webbplatser från en delad dator kan cookies göra att din e-postadress eller ditt användarnamn visas i inloggningsfältet för vem som helst som använder webbplatsen på datorn efter dig. Du kan undvika detta genom att rensa de cookies som lagras av webbläsaren. Alternativet för att göra detta finns vanligtvis i rullgardinsmenyn 'Verktyg' högst upp i webbläsarfönstret. Om du har valt att förbli inloggad, kom ihåg att en annan person som använder samma enhet kan komma åt ditt konto om du inte loggar ut.

Lösenord och PIN-koder

Kom ihåg att hålla dina lösenord och PIN-koder hemliga, välj komplexa lösenord, ändra dem regelbundet och använd aldrig samma lösenord eller PIN-kod på flera webbplatser.

Copy the token