Fördelar

  • Över 30 sporter
  • Satsningar på politik och underhållning
  • Utmärkt live-sektion
  • Generator för kombinationsspel, Combi+

Nackdelar

  • Marginalen på fotboll och handboll över 6%
  • Villkor och hjälpsektioner med föråldrad information

Betalningssystem

Betalningstyp
Minsta
Högsta
Betalningsavgift %
Insättningstid
100 kr
10,590 kr
Gratis
Direkt
100 kr
85,000 kr
Gratis
Direkt
100 kr
85,000 kr
Gratis
Direkt
100 kr
10,000 kr
Gratis
Direkt
100 kr
85,000 kr
Gratis
Direkt
100 kr
85,000 kr
Gratis
Direkt
100 kr
85,000 kr
Gratis
Upp till 72 timmar
106 kr
529,459 kr
Gratis
Direkt
Betalningstyp
Minsta
Högsta
Betalningsavgift %
Udbetalingstid
100 kr
Baserat på kontogränserna hos
Gratis
Upp till 48 timmar
100 kr
85,000 kr
Gratis
3–5 bankdagar

Kommentarer 0

All återkoppling

Information om företaget

Andra spelbolag

500 kr
1000 kr
1000 kr
2000 kr
100 kr
500 kr
1000 kr
500 kr
1500 kr
100 kr
500 kr
500 kr
100 kr
500 kr
500 kr
100 kr
2000 kr
500 kr
1500 kr
500 kr
1000 kr
500 kr
500 kr
100 kr
500 kr

Kommentarer